Aankondiging tariefswijziging

 

Met ingang van 2020 zullen wij onze tarieven en voorwaarden wijzigen. Graag geven wij u in dit bericht nadere uitleg hierover.

 

Redenen voor wijzigingen tarief en voorwaarden 

 

In 2020 wordt de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)’ van kracht. Aangezien onze studentchauffeurs uitsluitend oproepkrachten zijn heeft dit een grote impact op ons bedrijf. Een belangrijk verschil met 2019 is dat over de lonen van oproepkrachten 5% extra WW-premie moet worden afgedragen en dat de transitievergoeding nu ook voor oproepkrachten gaat gelden. We zijn helaas genoodzaakt om hierdoor onze tarieven te wijzigen en dit (gedeeltelijk) door te berekenen.

 

Ook heeft de WAB invloed op de voorwaarden voor annulering van ritten. De wet stelt dat wij bij opdrachten die binnen vier dagen voor aanvang van de opdracht worden geannuleerd de geplande uren van de betreffende medewerker verplicht zijn door te betalen. Hierdoor zullen wij veelal de chauffeurs nog maar een dag van tevoren in plannen. Annuleren blijft kosteloos als u minimaal 24 uur vooraf annuleert, bij annulering binnen 24 uur van te voren zullen wij 50% van het geplande aantal uren helaas moeten doorberekenen. 

 

Ook geldt dat per 01-07-2019 medewerkers met een leeftijd van 21 jaar niet meer onder het ‘jeugdloon’ vallen waardoor hun loonkosten met bijna 10% zijn gestegen. Wij hebben ervoor gekozen deze kosten niet per 01-07-2019 door te rekenen maar mee te nemen in tariefvaststelling 2020.

 

Wat betekent dit voor u?

 

Onze uurtarieven zullen met ingang van 2020 worden verhoogd met 5%. Dit betekent dat het nieuwe standaard uurtarief € 22,- zal gaan bedragen. 

 

Het toeslagtarief dat geldt tussen 0:00 uur en 06:00 uur en op zon- en feestdagen bedraagt € 33,- per uur.

 

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

 

Heeft u een contract met ons met specifieke voorwaarden?

 

Indien u een overeenkomst met ons heeft met afwijkende voorwaarden dan zal er per expiratiedatum van de overeenkomst een tariefsverhoging op de afgesproken uuratieven worden doorgevoerd van 5%.