top of page
  • Wat zijn de tarieven van Studentchauffeur.nl?
    Het standaard uurtarief voor een studentchauffeur bedraagt € 29,85 (excl. BTW). Voor een volledige overzicht van onze tarieven, klik hier.
  • Hoe werkt Studentchauffeur.nl?
    Een chauffeur van Studentchauffeur.nl rijdt in een auto die door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld. De chauffeur staat gedurende de gehele opdracht ter beschikking aan de opdrachtgever. Het is eventueel mogelijk om de chauffeur bijvoorbeeld tussentijds een boodschap te laten doen. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van kracht zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel Utrecht. Al onze opdrachten worden achteraf per mail gefactureerd. De factuur kan per opdracht, per week of per maand opgemaakt worden. Nieuwe klanten kunnen wij verzoeken voorafgaand aan de opdracht een voorschot te betalen.
  • Is mijn auto verzekerd als een studentchauffeur hierin rijdt?
    Ja, in Nederland zijn alle auto's verzekerd op kenteken en niet op bestuurder. Dit betekent dat iedereen die met uw toestemming in uw auto rijdt en die in het bezit is van een geldig rijbewijs onder de dekkingsvoorwaarden van uw verzekering valt. Indien uw auto alleen W.A. verzekerd is zijn eventuele casco schades uiteraard niet verzekerd. Studentchauffeur.nl is conform onze algemene voorwaarden niet aansprakelijk voor eventuele schades. Studentchauffeur.nl biedt al haar klanten gratis de volgende extra dekking indien een chauffeur schade veroorzaakt: Dekking van het eventuele eigenrisico met een maximum bedrag van € 2.500,- Dekking van no-claim verlies met een maximum van € 2.500,- en een maximum van 3 jaar Wilt u meer weten over de voorwaarden van deze aanvullende dekking dan kunt u contactopnemen met ons via 088-2663678 of stuurt u een e-mail.
bottom of page